Nasze organizacje pozarządowe

W Polsce działa prawie 150 tysięcy organizacji pozarządowych. Według danych z 2018 r., zarejestrowanych jest około 26 tysięcy fundacji i 117 tysięcy stowarzyszeń, które działają w różnych obszarach i w różny sposób. Nie ma jednego pełnego wykazu wszystkich organizacji pozarządowych, jednak te, które mają status organizacji pożytku publicznego (OPP) można znaleźć, wchodząc na stronę https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Organizacje tworzące koalicję “Napisz Testament” to fundacje i stowarzyszenia działające etycznie i zgodnie z prawem, które wspólnie działają na rzecz edukacji Polaków w dziedzinie testamentów. To o nich chcę Wam opowiedzieć.

Fundacja DKMS

Fundacja DKMS powstała w 2008 roku, aby dać szansę na życie chorym na nowotwory krwi potrzebującym przeszczepu szpiku. Niesie pomoc ludziom, dla których przeszczepienie komórek macierzystych lub szpiku kostnego jest ostatnią szansą na wyzdrowienie. W polskiej bazie Fundacji zarejestrowanych jest obecnie ponad 1 084 000 potencjalnych Dawców, spośród których 4 083 już oddało swoje komórki Pacjentom z całego świata.

Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich

Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich to międzynarodowa organizacja pożytku publicznego, która w 2002 r. rozpoczęła swoją działalność w Polsce. Pomagamy seniorom przezwyciężać ich samotność. Naszym podstawowym działaniem jest wolontariat towarzyszący – odwiedziny w domach samotnych osób starszych, budowanie trwałej relacji wolontariusza z podopiecznym.

Fundacja Pociecha

Fundacja Pociecha od początku swego istnienia zmienia życie dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. Wspiera świetlice środowiskowe – zapewnia najmłodszym bezpieczne miejsce po szkole, opiekę, ciepły posiłek i pomoc w nauce. Ich motto to: zawsze możesz pomóc.

WWF

WWF jest jedną z największych organizacji zajmujących się ochroną środowiska na świecie. Od 2000r. Fundacja WWF Polska chroni: rysie, wilki, niedźwiedzie, foki i morświny. Pomaga ocalić cenne przyrodniczo miejsca, m.in. Puszczę Białowieską, Karpaty czy Morze Bałtyckie.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce opiekuje się osieroconymi i opuszczonymi dziećmi. Od 1984 r. prowadzi w Polsce Wioski Dziecięce, czyli osiedla domów dla zastępczych Rodzin SOS. Wychowują się tutaj dzieci pozbawione opieki rodziców. Stowarzyszenie organizuje również Programy Umacniania Rodzin, wspierając najuboższych. Dzieci z takich rodzin przychodzą do świetlic SOS, gdzie prowadzone są akcje dożywiania i zajęcia edukacyjne.

Fundacja Dorastaj z Nami

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która od 10 lat inspiruje różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów, a od 2020 roku także medyków walczących z covid-19, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest organizacją pozarządową, która od 1991 roku lat nieprzerwanie wspiera polską naukę i innowacyjne projekty badawcze. W tym czasie udało nam się wesprzeć wielu utalentowanych naukowców i zespoły badawcze. Nagroda FNP stała się najbardziej prestiżowym wyróżnieniem, jakie naukowiec może otrzymać w Polsce. Poprzez inne nasze programy udało nam się sfinansować przełomowe badania prowadzone przez najlepszych polskich uczonych i umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy dla studentów, doktorantów i młodych doktorów.

Fundacja Gajusz

Fundacja Gajusz powstała pewnej zimowej nocy 1998 roku na dziecięcym oddziale onkologicznym w szpitalu przy ul. Spornej w Łodzi. Tisie Żawrockiej-Kwiatkowskiej, założycielce, zabrakło wówczas nadziei. Jej syn Gajusz miał 8 miesięcy. Przebywał w szpitalu prawie od urodzenia. Lekarze zaczęli przygotowywać matkę na jego śmierć. Obiecała wtedy, że jeśli maluch przeżyje, założy fundację, która będzie opiekowała się chorymi, potrzebującymi dziećmi. Kilka dni później Gajusz wyzdrowiał, a ona dotrzymała słowa. Fundacja Gajusz każdego roku wspiera ponad 200 rodzin, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, całodobową opiekę, spełnia marzenia.

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ od 2004 roku wspiera osoby, którym niepełnosprawność utrudnia bądź uniemożliwia niezależne życie. Każdego roku otacza opieką ponad 200 osób, które chcą żyć normalnie, realizować swoje marzenia i być szczęśliwe. Tworzy dla nich lepszy świat. W specjalnych mieszkaniach osoby po wypadkach uczą się jak żyć na wózku. Na zajęciach sportowych poprawiają kondycję i motywację. Na szkoleniach przygotowują się do pracy, bo nie chcą żyć z zasiłków. Rozwijają talenty artystyczne i tworzą swój teatr. Asystenci pomagają dzieciom odrabiać lekcje, a z dorosłymi robią zakupy, razem gotują, uczą się poruszania po mieście. Dzieci niepełnosprawne z całej Polski przyjeżdżają na kolonie Małych Odkrywców, by uczyć się samodzielności.

Fundacja Ronalda McDonalda

„Aby rodzina mogła być razem” to misja powstałej w 2002 roku Fundacji Ronalda McDonalda, która wspiera dzieci i ich rodziny poprzez badania profilaktyczne, edukację lekarzy i rodziców, łóżka dla rodziców i Pokoje Rodzinne w szpitalach oraz Dom Ronalda McDonalda. Fundamentem działań Fundacji i jej najbardziej rozpoznawalnym na całym świecie elementem są domy Ronalda McDonalda. To miejsce, dzięki któremu rodzice dzieci przewlekle chorych mogą być stale przy nich i wspierać je w tej nierównej walce. To bardzo ważne, ponieważ jak pokazują badania, bliskość rodziny dodaje siły i pomaga wygrać z chorobą.

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! powstała w 2000 r. i zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt. Ten cel realizuje przez bardzo szerokie spektrum działań - od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia spraw w sądach przeciwko ich oprawcom, przez szkolenia instytucji państwowych, aż po prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i akcji informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt.

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Misją Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES jest towarzyszenie osobom niepełnosprawnym intelektualnie, osobom w niedostatku, cierpieniu i osamotnieniu. Organizacja tworzy przestrzeń do tego, aby osoby z niepełnosprawnością pracowały, zdobywały wiedzę, aktywnie wypoczywały, były wśród ludzi pełnosprawnych, budowały pewność siebie i satysfakcjonujące relacje. Wspiera także poprzez poradnictwo obywatelskie i socjalne. Funduje stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Pomaga od 1986 roku.

Lekarze bez Granic

Lekarze bez Granic to medyczna organizacja humanitarna znana na świecie pod nazwą Médecins Sans Frontières (MSF) i Doctors without Borders. Lekarze bez Granic, założeni ponad 50 lat temu przez grupę francuskich lekarzy i dziennikarzy, otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla w 1999 roku. Niesiemy niezbędną pomoc humanitarną ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii i klęsk żywiołowych oraz społecznościom wykluczonym z opieki zdrowotnej. W swoich działaniach kierujemy się etyką lekarską oraz zasadami bezstronności, niezależności i neutralności.

Zapraszamy do kontaktu z prawnikami specjalizującymi się w prawie spadkowym

Infolinia czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 10:00-12:00
wtorek, czwartek: 16:00-18:00

Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem Twojego operatora.

Skip to content