Pytania i odpowiedzi

W kampanii “Zapisz Dobro” nie zachęcamy do wykluczania z grona spadkobierców członków rodziny, ale do włączenia organizacji  pozarządowych. Jesteśmy przekonani, że w gronie spadkobierców znajdzie się miejsce dla wszystkich. Szczególnie, że choćby symboliczny zapis na wybraną fundację czy stowarzyszenie może zrobić wielką różnicę i pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Wszystko zależy od organizacji, którą chcesz wesprzeć. Te wspierające chorych bądź umierających, potrzebują środków niezbędnych na zakup leków, specjalistycznej aparatury, zatrudnienie specjalistów i opiekunów. Inne, pomagające dzieciom, ucieszą się z mieszkania zostawionego w spadku, w którym w przyszłości zamieszka dziecko pozostające pod opieką organizacji. Są też i takie walczące o prawa zwierząt albo chroniące przyrodę, które potrzebują środków na podejmowanie działań strażniczych, ratowanie zwierząt lub lobbowanie o zmianę przepisów. Te opiekujące się bezdomnymi, osobami w trudnym położeniu materialnym czy osobami samotnymi potrzebują środków na zakup żywności, prowadzenie programów wspierających, zatrudnienie ekspertów, opiekunów czy organizację imprez przeznaczonych dla swoich podopiecznych. Najlepiej jednak skontaktować się z wybraną organizacją i zapytać o jej potrzeby.

Przed sporządzeniem testamentu warto skontaktować się z wybraną organizacją pozarządową i poinformować ją o tym, w jaki sposób chcielibyśmy, aby nasze pieniądze (lub inne składniki majątku) zostały spożytkowane. Organizacje, które rekomendujemy do uwzględnienia w testamencie, to uczciwe fundacje i stowarzyszenia, które zostały dokładnie sprawdzone pod kątem przejrzystości działań, postępowania zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki. Możesz być zatem pewien, że Twoja wola zostanie uszanowana. Dajemy Ci na to gwarancję.

Jeśli zdecydowałeś się uwzględnić organizację w testamencie, jej przedstawiciele z pewnością ucieszą się na wiadomość o tym. 

Dzięki temu, będą mogli osobiście Ci podziękować i być może porozmawiać o tym, w jaki sposób można by w przyszłości wydatkować Twoje pieniądze. Dzięki informacji organizacja będzie ponadto mogła zaplanować na przyszłość pewne działania oraz – jeśli sobie tego życzysz – na bieżąco informować Cię o tym, czym się zajmuje.

Oczywiście, jeśli taka jest Twoja wola, nie musisz z nikim dzielić się tą informacją. Niemniej, rekomendujemy kontakt z organizacją choćby w tym celu, aby upewnić się, że zapis uczyniony przez Ciebie wywoła po Twojej śmierci skutki prawne i organizacja – zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w testamencie – otrzyma to, co jej zapisałeś.

Jeśli to, co posiadasz chciałbyś zostawić po śmierci nie tylko swoim najbliższym, ale również wybranej fundacji lub stowarzyszeniu, wystarczy, jeśli w testamencie uczynisz odpowiedni zapis. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 

  • do całości majątku powołaj zarówno członków rodziny, jak i wybraną fundację lub stowarzyszenie. Pamiętaj jednak, że wówczas sprawa o dział spadku, czyli ustalenie, które przedmioty należące do spadku stają się własnością konkretnych spadkobierców, może się ciągnąć miesiącami, albo i latami, ponieważ rodzina niekoniecznie musi zgadzać się z Twoją decyzją odnośnie podzielenia się tym, co im zostawiasz, z osobami trzecimi,
  •  za pomocą zapisu windykacyjnego przekaż konkretne składniki majątku konkretnym osobom, czyli np. małżonkowi lub partnerowi mieszkanie, dziecku działkę, a wybranej fundacji lub stowarzyszeniu kolekcję obrazów,
  • za pomocą zapisu zwykłego przekaż wybranej fundacji  lub stowarzyszeniu konkretną kwotę pieniędzy, która zostanie jej wypłacona przez spadkobierców po zakończeniu  wszystkich formalności spadkowych. 

Przy doborze rozwiązania zalecamy skorzystanie z pomocy notariusza, który przygotuje testament. Pamiętaj, że testament zawierający zapis windykacyjny powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Jeśli chcesz przekazać organizacji pieniądze, możesz także: 

  • upoważnić ją na wypadek śmierci (uposażyć) w TFI, czyli Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych – to jedyny podmiot uprawniony do tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi i reprezentowania ich  w stosunkach z osobami trzecimi. Fundusz inwestycyjny jest to sposób wspólnego  inwestowania, polegający na zbiorowym lokowaniu pieniędzy. Tworzony jest przez wpłaty indywidualnych osób, które powierzane są specjalistom. Uposażenie obejmie maksymalnie  20-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia, 
  • uposażyć wybraną organizację w polisie na życie – tutaj nie ma górnej granicy wysokości świadczenia.  

Nie zapomnij powiadomić organizacji, że dokonałeś takiej  dyspozycji, a w testamencie poleć swoim spadkobiercom, aby powiadomić organizację o Twojej śmierci.

Nie można pod warunkiem ani powołać do spadku, ani  uczynić zapisu windykacyjnego. Można jednak w testamencie  przekazać: 

  • określoną kwotę zapisem zwykłym 

lub 

  • wskazaną rzecz zapisem windykacyjnym z poleceniem lub  tzw. dalszym zapisem, że pieniądze lub
    środki uzyskane ze  sprzedaży powinny zostać przez organizację wykorzystane  w określony sposób. Miałoby to podobne skutki, co darowizna celowa. Warto wcześniej spotkać się z przedstawicielem  fundacji lub stowarzyszenia i zapytać o ich procedury dotyczące tej kwestii. Następnie notariusz pomoże Ci dobrać odpowiednie rozwiązanie i sformułować je w testamencie.

Zapraszamy do kontaktu z prawnikami specjalizującymi się w prawie spadkowym

Infolinia czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 10:00-12:00
wtorek, czwartek: 16:00-18:00

Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem Twojego operatora.

Skip to content